Historie verzí

Verze: 19.3
Datum vydání: 31.3.2020
Informace o nové funkcionalitě
Informace o nové funkcionalitě, úpravách systému a opravě chyb
 • Mobilní aplikace na Google Play
 • Rozšíření odpovědností u evidencí majetku a servisní činnosti pro jedince i role z hlediska notifikací
 • Integrační mechanismy pro integraci s produkty třetích stran
 • Uživatelská kategorizace majetku
 • Notifikace pro kontrolu nepřečtených oznámení
 • Podpora štítkování evidencí na mobilním klientovi a webterminálu
 • Úpravy licenční politiky
 • Výkonnostní optimalizace
 • Změny designu servisní činnosti
 • Optimalizace výpočtu KPI metrik
 • Uživatelsky ukládatelné filtry i z nástěnek
Více o verzi
Verze: 19.2
Datum vydání: 7.10.2019
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nový a jednodušší způsob zápisu práce na desktopu, WebTerminálu i mobilním klientovi.
 • Propojení příčiny vzniku servisní činnosti ze signálu.
 • Desktopová aplikace obsahuje nově modul nástěnek.
 • Umožněno načtení uživatelů z Active Directory
 • Podpora NFC štítků v mobilním klientovi.
Verze: 19.1
Datum vydání: 30.4.2019
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Výpočet vybraných KPI metrik (MTTR, MTTF, MTBF).
 • Designové a modelové optimalizace modulu Majetek (rozšíření informací o majetku o pořizovací cenu).
 • Webová aplikace WebTerminal rozšířena o autentizaci s možností anonymního hlášení tiketů.
 • Generování PDF reportů z WebTerminálu.
 • Mobilní aplikace umožňuje výběr majetku při zakládání tiketů.
 • Dashboard mobilní aplikace rozšířen o kartičky a možnost rychlého založení tiketu.
 • Oprava chyb
Více o verzi
Verze: 4.2.5
Datum vydání: 13.2.2019
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Podpora QR kódů v reportech.
 • Opravy práce se servisní činností.
 • Zavedla se komprese u přikládaných příloh při focení z mobilní aplikace.
 • Přidána podpora pro uživatelské filtrování.
 • Upraven dashboard pro WebTerminal.
Více o verzi
Verze: 4.2.4
Datum vydání: 6.12.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nový mobilní klient.
Více o verzi
Verze: 4.2.3
Datum vydání: 26.10.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Možnost zavedení servisního účtu pro dodavatele systému.
 • Webová aplikace WebTerminal rozšířena o odesílání dokumentů do DMS systému.
 • Do analýz se započítává kalkulovaný náklad za majetek, tiket a servisní činnost.
Verze: 4.2.2
Datum vydání: 14.9.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Výkonnostní optimalizace desktopové aplikace.
 • Vykazování kalkulovaných nákladů za majetek, tiket a servisní činnost.
 • Uživatelské číslování evidencí.
 • Rozpočítávání nákladů na majetek z vykazovaných ostatních nákladů (faktury).
 • Rozšíření webové aplikace WebTerminal
 • Oprava chyb
Verze: 4.2.0
Datum vydání: 14.9.2018
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Výkonnostní optimalizace desktopové aplikace.
 • Vykazování kalkulovaných nákladů za majetek, tiket a servisní činnost.
 • Uživatelské číslování evidencí.
 • Rozpočítávání nákladů na majetek z vykazovaných ostatních nákladů (faktury).
 • Rozšíření webové aplikace WebTerminal
 • Oprava chyb
Více o verzi
Verze: 4.1
Datum vydání: 9.10.2017
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Možnost rozdělit servisní činnost na více činností po jedné technologii
 • Zavedení uživatelských pohledů – uložení nastavení pohledu, sdílení a přepínání – pouze tabulkové pohledy
 • Vylepšená práce se šablonami servisních činností a následného vytváření servisních činností
 • Zobrazení v kalendáři – urychlení generování tooltipů
 • Automatická aktualizace kalendáře při změnách
 • Opravy uživatelských filtrů
 • Úpravy s ohledem na vylepšení odezvy aplikace
 • Oprava chyby při generování notifikací opakovaných činností
 • Oprava chyby při generování výjimek z plánu, který je označen jako Koncept
 • Oprava chyby při zakládání konceptů systémů
Více o verzi
Verze: 3.8.0.7926
Datum vydání: 23.5.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nová evidence Tikety pro zadávání veškerých incidentů
 • WebTerminal – webové rozhraní zpřístupňující data z údržby všem v podniku
 • Přidání evidence TechnologyInfo, která obsahuje informace o provedených a nadcházejících kontrolách nebo údržbách
 • Opravy chyb
Datum vydání: 24.2.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
Datum vydání: 24.2.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
Datum vydání: 24.2.2016
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
Verze: 3.6.5934
Datum vydání: 13.5.2015
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Přepracováno menu Soubor a Úpravy
 • Přepracován design formulářů a systém zápisu servisní činnosti
 • Přidán uživatelský import technologií a servisní činnosti
 • Doplněno barevné zvýraznění v evidencích servisní činnosti a žádanek o údržbu
 • Upraveno zadávání záruční doby
 • Doplněno varování na přeskočenou servisní činnost
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Odstraněny chyby při plánování servisní činnosti (duplicitní reporty apod.)
 • Úprava klonování technologií
 • Další drobné opravy a změny
Verze: 3.3
Datum vydání: 31.10.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Demoverze nyní nevyžaduje ke svému běhu SQL server
 • Formátování datumů v notifikačních mailech
 • Doplněna validace vstupů do žádanek údržby
 • Odlišení schválených a zamítnutých žádanek údržby
 • Přepracovaný a vylepšený security model (nastavování oprávnění uživatelů)
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
Verze: 3.2
Datum vydání: 9.10.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Doplněna možnost nastavení připomenutí na všechny kalendářové události
 • Rozšíření notifikačního systému o emailové notifikace – oznámení o blížících se termínech, nových záznamech, editacích apod.
 • Opraven problém s blokováním aplikace a instalátoru na některých antivirech
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
Verze: 3.1
Datum vydání: 11.8.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Rozšíření systému o evidenci kontrolní činnosti
 • Povolená zpětná úprava výsledků kontroly (historie změn je evidována)
 • Implementace licencování a DEMO režimu
 • Doplněna samostatná evidence pro archivaci vyřazené technologie
 • Opravy chyb v instalátoru demoverze
Verze: 3.0
Datum vydání: 4.7.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Demoverze volně ke stažení
 • Kompletně přepracován systém kalendářových událostí a plánování
 • Přidány šablony servisní činnosti
 • Rozšíření reportů a analýz o délku provádění údržby a trvání závad
Verze: 2.9
Datum vydání: 21.5.2014
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Nový web www.techis.eu
 • Možnost deaktivace uživatelských účtů (zachování historie změn od uživatelů, kteří ukončili pracovní poměr, bez nutnosti rozšiřovat systém o další uživatele)
 • Přidán průvodce nastavením při prvním spuštění
 • Doplnění evidence technologií o rozšíření “Elektrické zařízení”, “Síťové zařízení”
Verze: 2.8
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Přidána podpora pro koncepty u vybraných evidencí
 • Doplněny výchozí tiskové sestavy pro jednotlivé evidence
Verze: 2.7
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Rozšíření systému o žádanky údržby
 • Rozšíření systému o auditing – sledování prováděných změn
Verze: 2.6
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Rozšíření systému o evidenci závad
Verze: 2.5
Datum vydání: -
Přehled informací o nové funkcionalitě:
 • Implementována kategorizace třída-typ-model technologie

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Zarezervovat

Rádi Vás navštívíme a představíme nejsilnější stránky systému!

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference