Historie verzí

Číslo verze Datum vydání Informace o nové funkcionalitě, úpravách systému a opravě chyb
4.2.4
Více o verzi
6.12.2018
 • Nový mobilní klient.
4.2.3
Více o verzi
26.10.2018
 • Možnost zavedení servisního účtu pro dodavatele systému.
 • Webová aplikace WebTerminal rozšířena o odesílání dokumentů do DMS systému.
 • Do analýz se započítává kalkulovaný náklad za majetek, tiket a servisní činnost.
4.2.2
Více o verzi
14.9.2018
 • Výkonnostní optimalizace desktopové aplikace.
 • Vykazování kalkulovaných nákladů za majetek, tiket a servisní činnost.
 • Uživatelské číslování evidencí.
 • Rozpočítávání nákladů na majetek z vykazovaných ostatních nákladů (faktury).
 • Rozšíření webové aplikace WebTerminal
 • Oprava chyb
4.2.0
Více o verzi
12.4.2018
 • Nový notifikační systém ve stylu Outlooku
 • Nový systém pro práci s dokumenty – DMS systém, který podporuje verzování souborů
 • Přidána podpora multijazyčnosti. TechIS desktop a mobil je nyní česky a anglicky
 • Přidána nástěnka do mobilní aplikace
 • Nová nástěnka ve webové aplikaci Web Terminal
 • Oprava chyb
4.1
Více o verzi
9.10.2017
 • Možnost rozdělit servisní činnost na více činností po jedné technologii
 • Zavedení uživatelských pohledů – uložení nastavení pohledu, sdílení a přepínání – pouze tabulkové pohledy
 • Vylepšená práce se šablonami servisních činností a následného vytváření servisních činností
 • Zobrazení v kalendáři – urychlení generování tooltipů
 • Automatická aktualizace kalendáře při změnách
 • Opravy uživatelských filtrů
 • Úpravy s ohledem na vylepšení odezvy aplikace
 • Oprava chyby při generování notifikací opakovaných činností
 • Oprava chyby při generování výjimek z plánu, který je označen jako Koncept
 • Oprava chyby při zakládání konceptů systémů
4.0
Více o verzi
2.11.2016
 • Mobilní klient TechIS zpřístupňující data z údržby kdekoliv a kdykoliv
 • Podpora pro měření nákladovosti na údržbu majetku
 • Nová evidence Majetek, která umožňuje definovat servisní činnost i na objekty
 • Sjednocení zadávání preventivní a prediktivní údržby do pracovních příkazů
 • Vylepšené grafické rozhraní a navigace
3.8.0.7926 23.5.2016
 • Nová evidence Tikety pro zadávání veškerých incidentů
 • WebTerminal – webové rozhraní zpřístupňující data z údržby všem v podniku
 • Přidání evidence TechnologyInfo, která obsahuje informace o provedených a nadcházejících kontrolách nebo údržbách
 • Opravy chyb
3.7.3.6878 24.2.2016
 • Předpřipravená DEMO data pro demoverzi produktu
 • Vylepšení a optimalizace práce s kalendářovými pohledy
 • Plánování a provádění údržby nad systémy
 • Rozšíření uživatelských importů dat
 • Optimalizace výkonu
 • Úvodní obrazovku aplikace – Začínáme s TechIS
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Opravy chyb
3.6.5934 13.5.2015
 • Přepracováno menu Soubor a Úpravy
 • Přepracován design formulářů a systém zápisu servisní činnosti
 • Přidán uživatelský import technologií a servisní činnosti
 • Doplněno barevné zvýraznění v evidencích servisní činnosti a žádanek o údržbu
 • Upraveno zadávání záruční doby
 • Doplněno varování na přeskočenou servisní činnost
 • Upraven systém nastavování oprávnění (zavedeny systémové role apod.)
 • Aktualizace a přidání nových tiskových sestav
 • Odstraněny chyby při plánování servisní činnosti (duplicitní reporty apod.)
 • Úprava klonování technologií
 • Další drobné opravy a změny
3.4.5810 12.2.2015
 • Doplněna evidence “Moje úkoly”
 • Přidán průvodce pro úvodní konfiguraci systému
 • Barevné zvýraznění záznamů servisní činnosti v kalendáři i tabulkovém přehledu
 • Možnost zobrazení detailů v přehledu servisní činnosti
 • Přidáno zasílání emailových notifikací i na kontakty bez aktivních účtů
 • Úpravy a zjednodušení grafického rozhraní
 • Přepracováno plánování a zadávání výsledků servisní činnosti
 • Optimalizace rychlosti a výkonu aplikace
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
3.3 31.10.2014
 • Demoverze nyní nevyžaduje ke svému běhu SQL server
 • Formátování datumů v notifikačních mailech
 • Doplněna validace vstupů do žádanek údržby
 • Odlišení schválených a zamítnutých žádanek údržby
 • Přepracovaný a vylepšený security model (nastavování oprávnění uživatelů)
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
3.2 9.10.2014
 • Doplněna možnost nastavení připomenutí na všechny kalendářové události
 • Rozšíření notifikačního systému o emailové notifikace – oznámení o blížících se termínech, nových záznamech, editacích apod.
 • Opraven problém s blokováním aplikace a instalátoru na některých antivirech
 • Další drobné úpravy a vylepšení v instalátoru a aplikaci
 3.1 11.8.2014
 • Rozšíření systému o evidenci kontrolní činnosti
 • Povolená zpětná úprava výsledků kontroly (historie změn je evidována)
 • Implementace licencování a DEMO režimu
 • Doplněna samostatná evidence pro archivaci vyřazené technologie
 • Opravy chyb v instalátoru demoverze
 3.0 4.7.2014
 • Demoverze volně ke stažení
 • Kompletně přepracován systém kalendářových událostí a plánování
 • Přidány šablony servisní činnosti
 • Rozšíření reportů a analýz o délku provádění údržby a trvání závad
 2.9 21.5.2014
 • Nový web www.techis.eu
 • Možnost deaktivace uživatelských účtů (zachování historie změn od uživatelů, kteří ukončili pracovní poměr, bez nutnosti rozšiřovat systém o další uživatele)
 • Přidán průvodce nastavením při prvním spuštění
 • Doplnění evidence technologií o rozšíření “Elektrické zařízení”, “Síťové zařízení”
 2.8
 • Přidána podpora pro koncepty u vybraných evidencí
 • Doplněny výchozí tiskové sestavy pro jednotlivé evidence
 2.7
 • Rozšíření systému o žádanky údržby
 • Rozšíření systému o auditing – sledování prováděných změn
 2.6
 • Rozšíření systému o evidenci závad
 2.5
 • Implementována kategorizace třída-typ-model technologie

– v případě upgrade z verze TechIS menší než 3.8 je nutno provést nejprve aktualizaci na tuto verzi a následě pak na další verze TechIS