TechIS Web Terminal

TechIS Web Terminal je aplikace s webovým rozhraním systému TechIS, která umožňuje rychlou a dostupnou práci s evidovanými tikety (tj. požadavky na údržbu). Na aplikaci není uplatňováno licencování na uživatele, ale na celou instanci TechIS Web Terminal. Informaci o aktuální ceně naleznete v ceníku. S webovým rozhraním může pracovat libovolný počet pracovníků.

TechIS_predvedeme

Rádi Vás navštívíme a představíme nejsilnější stránky systému!

Kontaktujte nás na:
Největší přínosy TechIS Web Terminal jsou:
  • Zadávání, kontrola požadavků a provádění údržby nejen na mobilních zařízeních s připojením k Internetu či intranetu umožňuje ihned reagovat na vzniklé provozní problémy.
  • Evidence provozních událostí a vkládání požadavků na údržbu (závady, havárie, prevence, revize, kontroly) je k dispozici všem uživatelům bez ohledu na počet licencí TechIS.
  • Možnost vkládání a zobrazení dokumentů a multimediálních souborů zefektivní údržbu či řešení reklamací zdokumentováním závad v různých fázích svého života, distribucí návodů k zařízení, historií komunikace s dodavateli…
  • Okamžitý přehled o stavu plnění zadaných úkolů a jejich interní prezentace pomocí grafů, předdefinovaných pohledů a nástěnek (KPI) zlepšuje povědomí uživatelů o provozu ve společnosti. Zobrazovat aktuální přehledy a statistiky můžete v systému InfoPanels.
  • Vedoucí údržby, správci technologií a management společnosti může veškerá data jednoduše definovat v rámci manažerské aplikace TechIS (evidence uživatelů, technologie, pravidelné plány servisní činnosti aj.).

Odeslat poptávku

TechIS Web Terminal