Co je CMMS/EAM? - TechIS – software pro plánování a řízení podnikové údržby a servisu a správu podnikového majetku

Co je CMMS/EAM?

Co je CMMS/EAM?

Co je CMMS/EAM?

Zkratka CMMS/EAM se překládá jako software (informační systém) pro „Plánování a řízení podnikové údržby a servisu a správu podnikového majetku“. Ale pojďme se na tento pojem podívat trochu podrobněji. Na úvod se můžete podívat na krátké video, kde je tento pojem dopodrobna rozklíčován.

V-1-1: Vysvětlení pojmu CMMS/EAM

Každý podnik, a především ten výrobní, v dnešní „počítačové době“ provádí (je povinen provádět) činnost, která by se dala pojmenovat jako proces řízení podnikové údržby a správy majetku. Údržbu nejen výrobních zařízení je nutné provádět jak z důvodu předepsaných doporučení a pravidel výrobců těchto zařízení, tak hlavně z důvodů legislativních. Například pravidelné mazání, výměny kapalin či jiné činnosti, které prodlužují životnost daného zařízení nebo samotné opravy poruch zařízení a podnikového majetku rovněž spadající do procesů řízení podnikové údržby. Každá společnost nějakým způsobem eviduje svůj majetek a používá na to zpravidla podnikový informační systém (tzv. ERP – Enterprise Resource Planning). Systémů, které jsou v podnicích implementovány, může být několik (MES/MOM, CRM, docházkové systémy, apod.) a každý z nich si většinou plní svoji jednoznačnou funkci. Mnohdy se tyto systémy nedokážou mezi sebou „domluvit“ a sdílet svá data. To pak přináší vícenáklady na zpracování a analýzu těchto dat a ztrácí se „kouzlo“ jednotného online pohledu na proces výkonosti podniku.

Navzdory obrovské nabídce CMMS/EAM systémů na trhu stále velké množství firem používá k řízení procesu podnikové údržby „konzervativní“ metody. Využívají „staré dobré a osvědčené“ papírové evidence, provozní deníky, deníky zařízení doplněné o informace uložené v tabulkách známých kancelářských softwarových balíků a na plánovaní využívají papírové „plachty“ a kalendáře nebo jejich digitální náhrady. Zpracovávat údaje z takového „systému“, poskytovat informace managementu, auditorům kvality nebo inspektorům BOZP bývá mnohdy pro příslušné pracovníky noční můrou. A když tito pracovníci dostanou nelehký úkol najít úspory v procesu řízení údržby, tak se většinou hroutí z důvodu nesplnitelnosti zadání. Tento způsob je mnohem nákladnější, než použití moderního software určeného pro tento účel. O výhodách a úsporách použití CMMS/EAM systémů pro proces podnikové údržby přineseme v nejbližší době podrobnější informace.

Předpokládám, že Vy to s podnikovou údržbou myslíte vážně, když Vás zajímá tento článek 😀. Zajisté patříte k lidem, kteří nechtějí plýtvat peněžními prostředky a Váš podnik má nebo se chystá zavést strategii údržby.

Údržba by měla být nedílnou součástí strategie i vize podniku. Strategie údržby je „metoda managementu používaná k dosažení cílů údržby“ (ČSN EN 13306). Navržení a zavedení efektivní strategie údržby je hlavním cílem ke konkurenceschopnosti podniku. Správná strategie údržby má za následek zvýšenou produktivitu technických zařízení a snížení výrobních nákladů. Kvalitní strategie řízení podnikové údržby by si neměla klást za cíle pouze zvýšení produktivity. Měla by také snížit míru nebezpečí a jeho následků pro lidi a okolní prostředí vzniklou neočekávaným selháním strojů.

Jaké činnosti v procesu podnikové údržby sledujeme? Měli bychom se ujistit, že práce údržby jsou prováděny včas, dle správného předpisu a v daném rozpočtu a výrobní zařízení běží hladce a s minimálními poruchami. Sledovaných parametrů je mnohem více, a proto je nutné tuto činnost automatizovat a složitou a nudnou činnost přenechat počítačům. Počítačové systémy pro řízení a správu podnikové údržby jsou navrženy tak, aby vám pomohly spravovat všechny aspekty operací procesu údržby. Správným nastavením systému CMMS/EAM můžete snížit reaktivní údržbu až o 73%, zvýšit produktivitu o 28%, snížit prostoje až o 32% a snížit výdaje na náhradní díly až o 23%. Abyste však skutečně pochopili, jak vám CMMS/EAM může pomoci, musíte nejprve vědět, jak funguje.

Takže co je to systém CMMS/EAM?

Systém CMMS/EAM je softwarové řešení, které pomáhá podnikům spravovat, automatizovat a zefektivňovat všechny jejich operace procesu údržby.

Zjednodušené schéma CMMS systému.
O-1-1: Zjednodušené schéma CMMS

Ale co znamená ta zkratka CMMS? CMMS = Computerized Maintenance Management System. Česky to znamená „Systém pro plánování a řízení údržby a servisu“ nebo taky „otrocky“ přeloženo – „Počítačový systém řízení údržby“. A kde se nám ztratilo EAM? Je to opět zkratka. EAM = Enterprise Asset Management. Česky to znamená „Správa podnikových zdrojů (aktiv)“ nebo taky „Správa podnikového majetku“. To znamená, že systém CMMS/EAM je software nebo taky informační systém, který je určený pro „Plánování a řízení podnikové údržby a servisu a správu podnikového majetku“.

Schématické znázornění zkratky CMMS. První část výrazu CMMS/EAM.
O-1-2: Vysvětlení zkratky CMMS

Takže dost zkratek a teorie a v dalším článku se pojďme na takový systém podívat podrobněji. Co by měl umět, jaké jsou jeho vlastnosti, kolik zhruba stojí, jak se implementuje a jaké jsou nabídky na trhu. A nakonec se dozvíte, jak ušetřit „miliony“ režijních nákladů, když si pořídíte „správný systém“ CMMS/EAM. Určitě se taky dozvíte, kdy a jak se Vám vrátí náklady na pořízení CMMS/EAM systému 😉.

Roman Gryc, ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Rádi Vám ukážeme jak řídit údržbu lépe!

ELVAC a.s.
ALINVEST
KENDRION
Therma FM
Contipro
Chropynska
Valeo
Seca
Slavia
CIE Metal CZ

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte možnost vyzkoušet si produkt až na 3 měsíce

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Dokument zdarma a odběr informací o produktu TechIS

Zadejte Váš platný e-mail a my Vám na něj obratem zašleme odkaz ke stažení dokumentu.

Odběr informací lze v emailu kdykoliv odvolat 😉.

Objednejte si nezávazně předvedení produktu TechIS a získejte přístup k mobilní aplikaci

Vybraná zobrazení aplikace TechIS