Redukce prostojů a poruch

Mezi základní pilíře dobrých výsledků nejen ve výrobních firmách patří snaha minimalizovat počet poruch výrobních zařízení a technologií, které jsou pro podniky z hlediska provozu nepostradatelné. S cílem dosáhnout co nejlepší produktivity je nezbytné snižovat počet a délku prostojů, které mají na celkové výsledky zásadní vliv.

Při vyhodnocování celkové efektivnosti zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness) a jejím poklesu pod nastavenou mez, je potřeba hledat příčiny tohoto poklesu mimo jiné také v oblasti údržby, neboť zmíněnou efektivnost zařízení ovlivňuje ve velké míře právě její správné řízení a plánování!

Systém TechIS pomáhá zejména v těch oblastech, které mají z hlediska údržby na výskyt prostojů a poruch největší vliv.

Přehledné plánování pravidelné údržby

Pro přehledné plánování údržby je k dispozici podobný kalendář, který denně používáte například v aplikaci Outlook. Jste spolehlivě upozorňováni na blížící se termíny kontrol a revizí a nestane se tak, že vám „uteče“ např. termín školení, technické kontroly firemních vozidel, atp. Pohled na kalendář si samozřejmě můžete nastavit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.


Předvídání_poruch

Předvídání výskytu poruch – prediktivní údržba

Pokud např. víte, že se po překročení určitého počtu moto-hodin (nebo pracovních cyklů, provozní teploty, atp.) u konkrétního zařízení vyskytují poruchy, systém TechIS za vás při překročení sledované veličiny automaticky naplánuje požadavek na údržbu a o této události vás informuje. Vyhnete se tak situacím, kdy se zařízení kvůli zanedbané údržbě zastaví. I krátkodobý výpadek výroby může znamenat nemalé finanční ztráty, které mnohonásobně převýší investici do systému pro údržbu!


Předvídání_poruch

Hlídání počtu náhradních dílů – optimalizace skladových zásob

Téměř každý podnik se potýká s tím, že má ve skladě „uloženo“ mnoho peněz a snaží se tyto zásoby snižovat. Někdy až příliš a potřebné díly v danou chvíli chybí. Systém TechIS hlídá nejen spotřebu náhradních dílů, které zaměstnanci údržby odepisují přímo při práci, ale také skutečný stav na skladě a s tím i pokles pod nastavenou minimální hladinu. K dispozici je tedy tolik dílů, kolik jich s dostatečnou rezervou pro práci potřebujete.


Optimalizace

Kvalita práce techniků

Díky evidenci přidělených úkolů a odvedené práce máte k dispozici podklady pro vyhodnocování kvality práce u jednotlivých zaměstnanců. Pokud například trvá jednomu technikovi totožný úkol mnohonásobně více času než ostatním, měl by to být pro vás signál ke kontrole. Systém TechIS pro vás potřebná data eviduje. Navíc vaši servisní technici v terénu ocení práci s mobilní aplikací TechIS.

Kromě nástrojů pro přehledné plánování údržby a servisu vám systém TechIS přináší také možnost vytváření analýz a reportů, kontrolu nákladů na údržbu, nebo třeba stálou dostupnost důležitých dokumentů, pracovních postupů či návodů. Všechny důležité informace najdete na úvodní stránce www.techis.eu nebo nás můžete kontaktovat a dotázat se na vše co vás zajímá.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Zarezervovat

Rádi Vás navštívíme a představíme nejsilnější stránky systému!

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference