Připraveno pro Průmysl 4.0

Systém TechIS podporuje požadavky na nový průmyslový standard Industry 4.0, umožňuje spolupráci s inteligentními zařízeními a řídicími systémy strojů průmyslového podniku. Systém TechIS  bude i nadále vyvíjen po vzoru rozvoje standardu Industry 4.0.

Neodmyslitelnou součástí moderní doby je rozvoj chytrých technologií a jejich využívání ve všech možných oblastech, průmyslové podniky nevyjímaje. Pod pojmem Průmysl 4.0, který byl poprvé představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013, nehledejme žádná konkrétní pravidla či normy. Jedná se především o způsob myšlení a využití možností, které nám s sebou moderní technologie a zařízení přinášejí. Současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby otevírají zcela nové možnosti, které byly ještě v nedávné minulosti těžko představitelné. Řadu činností, které jsou dnes vykonávány zaměstnanci, mohou v budoucnu nahradit a značně urychlit řízené procesy, zlepšující flexibilitu a s tím i konkurenceschopnost každého podniku. Základem je sběr dat, jejich dostupnost, zpracování a následná distribuce a využití.

Mezi základní parametry pojmu Průmysl 4.0, které lze spojit s řízením podnikové údržby, patří mj. vzdálená kontrola a ovládání, stálá dostupnost klíčových informací, automatické hlášení problémů, možnosti predikce poruch a závad, ale také nahrazení neproduktivní práce zaměstnanců zautomatizovanými procesy.

Jakým způsobem je tedy možné systém TechIS s ohledem na nový standard Průmysl 4.0 vnímat?

  • Systém TechIS je, jako serverové řešení, připraven přinášet všechna evidovaná data svým uživatelům, a to ať už jsou na pracovišti, nebo kdekoliv jinde.
  • Pro získání aktuálních dat o údržbě, o spotřebovaných náhradních dílech nebo například o nákladech spojených s údržbou není třeba hledat jinde, než právě v systému TechIS, ve kterém jsou všechna důležitá data k dispozici.
  • Systém TechIS je rovněž připraven upozornit Vás na potenciální nebezpečí výskytu závady či poruchy a zabránit tak nežádoucím prostojům – odpovídá tak na další trend, kterým je Prediktivní údržba.
  • Není třeba připravovat a rozesílat nejrůznější reporty a výkazy, systém TechIS bude tyto činnosti automaticky řešit za Vás.
  • Díky provázanosti informací a dat Vás systém TechIS sám upozorní na dopady naplánovaných událostí, pohlídá termíny blížících se kontrol, revizí, školení atp.


Informační systém TechIS sám o sobě nepředstavuje přechod podniku na standard Průmysl 4.0, je ovšem jeho součástí a důležitým krokem tím správným směrem! Až se prvky čtvrté průmyslové revoluce, jak je také Průmysl 4.0 nazýván, promítnou do běžných standardů řízení výroby, bude pro neadaptované podniky velmi těžké obstát v konkurenci firem, které dokázaly svou činnost pro Průmysl 4.0 připravit!