Přehledné plánování údržby

Mezi jedny ze základních předpokladů pro úspěšný chod každého podniku patří, mimo jiné, zabezpečení správného a bezproblémového fungování klíčových součástí firmy, které generují zisk. Nejčastěji je to oblast výroby. Jakékoliv její neplánované přerušení má pro podnik obrovské ekonomické dopady. Mnohdy podceňovaná preventivní údržba má tak na chod podniku zcela zásadní vliv. K moderním trendům v podnikové údržbě patří rovněž tzv. prediktivní údržba, která pomáhá předvídat možné poruchové stavy zařízení dříve než nastanou. Systém TechIS je moderním řešením, které zohledňuje ty nejvyšší nároky na údržbu a neplánovaná přerušení výroby pomáhá eliminovat.

„Nemůžete být více produktivní než systém, kterým pracujete!“

I v dnešní době moderních technologií a technických vymožeností se stále setkáváme s podniky, ve kterých údržbu plánují „do sešitu“, v lepším případě do nejrůznějších tabulek. V těch horších případech pak údržbu neplánují vůbec a zabývají se pouze reaktivní údržbou – zjednodušeně řečeno řeší pouze to, co se pokazí. S rostoucím počtem zařízení a majetku, který podléhá nejrůznějším kontrolám a revizím, rostou také nároky na schopnost efektivně plánovat jednotlivé servisní činnosti, ale také kdo bude tyto činnosti vykonávat.

Vypadá váš systém podobně?Přejděte k přehlednějšímu řešení!

Naplánované události okamžitě vidí všichni zaměstnanci, kterých se naplánovaná činnost týká a mají tak vždy přehled o přidělených úkolech.


Optimaliazce výroby

Informační systém TechIS umožňuje plánování v přehledném kalendáři, kde vidíte nejen výskyt jednotlivých činností, ale také jejich aktuální stav, délku trvání, výsledek, atp. Vzhled kalendáře jde samozřejmě přizpůsobit vašim potřebám. Můžete zobrazit aktuální den, týden, měsíc, nebo konkrétní časové období. Údržbu můžete také naplánovat přímo nad konkrétním zařízením, či technologií. Díky přehlednému zobrazení máte vždy představu o volných kapacitách a o blížících se událostech. Díky webovému rozhraní systému TechIS může každý pracovník ve vaší organizaci ihned reagovat na vzniklé provozní problémy. TechIS Web Terminal umožňuje požadavky na údržbu zadávat, kontrolovat a zapisovat jejich provádění.


Vypis

Kromě nástrojů pro přehledné plánování údržby a servisu vám systém TechIS přináší také možnost vytváření analýz a reportů, kontrolu nákladů na údržbu, nebo třeba stálou dostupnost důležitých dokumentů, pracovních postupů či návodů. Všechny důležité informace najdete na úvodní stránce www.techis.eu nebo nás můžete kontaktovat a dotázat se na vše co vás zajímá.


WebTerminal

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Zarezervovat

Rádi Vás navštívíme a představíme nejsilnější stránky systému!

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference