Optimalizace skladových zásob náhradních dílů

Snahou vedení každého podniku je mimo jiné také snižování kapitálu vázaného ve skladových zásobách. Na rozdíl od zásob hotových produktů, které bez zásadních ekonomických dopadů nemusejí krátkodobě zcela pokrývat aktuální poptávku, je podniková údržba v tomto ohledu specifická. Je nezbytné stoprocentně zajistit dostupnost náhradních dílů, bez kterých je ohrožena plynulá výroba a s tím samozřejmě související výpadek produkce.

Mohou tedy nastat dvě situace

  • Podnik eliminuje riziko nedostatku náhradních dílů zvýšením jejich zásob za cenu nemalého kapitálu, který může být v těchto zásobách často dlouhodobě a neefektivně uložen
  • Podnik sníží počet náhradních dílů na minimální množství za cenu rizika výpadku výroby a produkce, což může mít pro podnik obrovské ekonomické dopady

Informační systém TechIS umožňuje skladové zásoby náhradních dílů monitorovat a nastavit u každého dílu jeho nutnou minimální zásobu. Při poklesu zásob pod nastavené minimum vás systém na tuto skutečnost upozorní. Výsledkem je pak ideální průnik výše uvedených situací, kdy je v zásobách držen pouze nezbytně nutný kapitál a to bez rizika přerušení výroby z důvodu nedostatku náhradních dílů. Systém je zároveň připraven na propojení se skladovými a ekonomickými systémy a informace o počtu kusů jednotlivých dílů jsou tak vždy aktuální.


Plán údržby

Kromě nástrojů pro přehledné plánování údržby a servisu vám systém TechIS přináší také možnost vytváření analýz a reportů, kontrolu nákladů na údržbu, nebo třeba stálou dostupnost důležitých dokumentů, pracovních postupů či návodů. Všechny důležité informace najdete na úvodní stránce www.techis.eu nebo nás můžete kontaktovat a dotázat se na vše co vás zajímá.

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Zarezervovat

Rádi Vás navštívíme a představíme nejsilnější stránky systému!

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference