Základní pojmy

Pojem Zkratka Význam

Computerized Maintenance Management System

CMMS

Systém pro plánování a řízení údržby a servisu

Customer Relationship Management

CRM

Systém podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem

Document Management System

DMS

Správa elektronických dokumentů

Enterprise Asset Management

EAM

Správa podnikových zdrojů

Notifikace

Oznámení o provedených změnách nad konkrétním záznamem evidence.

Preventivní údržba

Preventivní údržba je údržba stroje nebo zařízení prováděná podle předem stanoveného časového plánu prohlídek. Má za cíl předcházet poruchám včasným vyhledáváním a odstraňováním možných příčin jejich vzniku a sestavení harmonogramu dalších kroků v rámci preventivních oprav.

Provozní deník

Provozní deník je papírová forma deníku, která umožňuje zaznamenávání provozních údajů např. o stroji na konci každé směny (datum, posádka, stavba, údržba, opravy, stav počítadla provozních hodin, doplňování provozních kapalin). Při sledování řady zaznamenaných údajů je možné např. plánovat pravidelnou údržbu nebo předvídat možnou poruchu stroje.

Připomenutí

Připomenutí blížící se události v kalendářové evidenci.

Servisní činnost

Soubor úkonů reprezentujících údržbu či kontrolu konkrétního zařízení nebo technologie

Technický Informační Systém

TechIS

Komplexní řešení pro plánování, řízení a evidenci údržby podnikových strojů, zařízení, vozového parku, komponent, technologií a systémů (tzv. CMMS/EAM)

TechIS WebTerminal

TechIS WebTerminal je aplikace s webovým rozhraním systému TechIS, která umožňuje rychlou a dostupnou práci s evidovanými tikety (tj. požadavky na údržbu).