Moduly a funkce systému

„Metod, jak vést evidenci a plánovat údržbu strojů, zařízení a komponent, je mnoho – nejtěžší je ale vybrat správnou, která zaručí rychlou návratnost investice“.


Plán údžby

Moduly TechIS

Pro informační systém TechIS jsou dostupné následující moduly, které je možné dále nastavit přesně na míru vašim potřebám:

 • evidence – technologie, závady, pracoviště a jejich kontakty, dokumenty (DMS), organizační struktura, osoby a jejich kontakty, firmy a jejich kontakty
 • údržba (CMMS)
 • správa pracovních funkcí
 • reporty a statistiky – tvorba vlastních reportů + export; tvorba vlastních statistik, předdefinované sestavy, tisk
 • notifikace – emailová notifikace
 • napojení na podnikové systémy
 • modul WebTerminal – zpřístupňuje základní sadu úkonů pro řízení údržby podniku

Funkce systému TechIS


Průvodce grafem

TechIS je modulární software pro plánování, řízení a evidence údržby pro podnikové stroje, zařízení, vozového parku, komponent, technologií a systémů (tzv. CMMS/EAM). Systém zpracovává a vyhodnocuje data získaná v reálném čase pomocí systémů pro monitorování a řízení výroby nebo z dat vložených manuálně.

TechIS toho ale umí mnohem víc:

 • evidence podnikových technologií, závad, pracovišť, dokumentů, organizační struktury společnosti, osob, firem a kontaktů
 • plánování údržby – preventivní plánování a řízení řádné údržby, servisu; revize nebo opravy v dlouhodobém časovém horizontu pro prodloužení životnosti strojů, zařízení a komponent
 • evidence údržby – zpětně dohledatelná evidence o provedených úkonech na daném zařízení, komponentu či technologii
 • monitoring poruchovosti – přesné a okamžité přehledy a statistiky pro vyhodnocování poruchovosti strojů a zařízení; tvorba a sdílení statistik včetně jejich tisku nebo exportu. Je možné využít digitální zobrazovací zařízení InfoPanels.
 • upozorňování – nepřehlédnutelná emailová notifikace uživatelů TechIS na nutnost provést naplánovanou údržbu zařízení či technologie
 • delegování úkolů – zvýšení zodpovědnosti pracovníků za svěřenou technologii delegováním úkolů a daných servisních úkonů
 • správa dokumentace – integrovaná správa dokumentů (DMS)
 • tvorba tiskových sestav široké možnosti tvorby vlastních sestav včetně jejich tisku nebo exportu
 • síťové řešení – správa dokumentace o bezpečnosti IT a zálohování dat
 • správa vozového parku – umožňuje mít na jednom místě seznam všech vozidel, nastavit si kontroly termínů kontrol technických prohlídek, lékárníček, speciální výbavy aj.

Role údržby

Zajímá Vás, jak TechIS funguje?

Sjednejte si prezentaci systému TechIS ve vaší firmě osobně nebo prostřednictvím online komunikace.

Zarezervovat

Rádi Vás navštívíme a představíme nejsilnější stránky systému!

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference