Mobilní klient TechIS

TechIS je mobilním klientem tzv. CMMS (Computerized Maintenance Management System) systému TechIS, který vám umožňuje efektivně řešit preventivní i prediktivní údržbu.

Mezi hlavní přínosy mobilní aplikace TechIS patří mimo jiné:

  • Zadávání, kontrola požadavků a provádění údržby na mobilních zařízeních i bez nutnosti datového spojení umožňuje co nejdříve reagovat na vzniklé provozní problémy.
  • Evidence provozních událostí a vkládání požadavků na údržbu (závady, havárie, prevence, revize, kontroly) je k dispozici všem uživatelům bez ohledu na počet licencí TechIS.
  • Možnost vkládání a zobrazení dokumentů a multimediálních souborů zefektivní údržbu či řešení reklamací zdokumentováním závad v různých fázích svého života, distribucí návodů k zařízení, historií komunikace s dodavateli…
  • Evidence technologických prostředků, jejich úpravy a zobrazení plánovaných aktivit údržby včetně plánování nových.
  • V mobilním klientovi jsou zobrazeny jen servisní činnosti pro aktuálně přihlášeného uživatele do aplikace. Pomocí TechIS lze takto zjednodušit a zefektivnit plánování a provádění údržby.
  • Mobilní aplikace funguje v on-line i off-line režimu – uživatelé mohou pracovat i v oblastech bez signálu a po připojení do sítě jsou data automaticky synchronizována do databáze aplikace.
  • Vedoucí údržby, správci technologií a management společnosti může veškerá data jednoduše definovat v rámci manažerské aplikace TechIS (evidence uživatelů, technologie, pravidelné plány servisní činnosti aj.).

Přehled obrazovek mobilní aplikace