Často kladené dotazy

Po spuštění instalátoru je zobrazeno varování SmartScreen o možných problémech s produktem. Co mám dělat?

Microsoft SmartScreen je filtr proti phishingu a malwaru implementovaný v několika produktech od společnosti Microsoft. Může se stát, že budete po stažení a spuštění instalátoru TechIS upozornění na nebezpečí plynoucí z používání aplikací (jakýchkoliv aplikací nejen TechIS) získaných z webu. Produkty ELVAC SOLUTIONS jsou bezpečné a proto můžete pokračovat v instalaci. http://www.chip.cz/trendy/nastaveni-bezpecnostniho-filtru-smartscreen/

Po spuštění instalátoru je zobrazeno varování antivirového programu

Při instalaci a používání TechIS se může stát, že Vám vaše antivirová ochrana bude hlásit infikované soubory. Jedná se o falešnou detekci a proto si prosím přidejte adresář s TechIS do výjimek.

V logu aplikace nebo služby TaskServer se objevuje chyba ‘System.Data.SqlClient.SqlException (0×80131904): Cannot open database “TechIS” requested by the login. The login failed. Login failed for user ‘NT AUTHORITY\SYSTEM’.

V případě, že používáte Microsoft SQL Server 2012 a novější nebo máte z bezpečnostních důvodů odstraněn účet “NT AUTHORITY\System” z role sysadmin SQL serveru musíte při instalaci vždy zvolit možnost SQL Server Authentication a nebo povolit účet NT AUTHORITY\System nad databází.