Naše realizace

Seznam vybraných referencí produktu TechIS:


ELVAC a.s.

Odvětví Výroba počítačů a periferních zařízení

Nasazení CMMS/EAM systému TechIS pro společnost ELVAC a.s., největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytuje obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové automatizace, průmyslových a speciálních PC systémů, silnoproudé elektrotechniky a jednoúčelových strojů.

Huisman Konstrukce, s.r.o.

Odvětví Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

Nasazení CMMS/EAM systému TechIS pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o., která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti návrhů a výroby těžké techniky pro vedoucí světové firmy operující na pevnině i na moři.

JAP TRADING, s.r.o.

Odvětví Výroba grafitových výrobků

Nasazení CMMS/EAM systému TechIS pro společnost JAP TRADING, s.r.o., významného dodavatele grafitových elektrod a dalších uhlíkových a grafitových výrobků pro hutnictví.

Nemocnice Na Homolce

Odvětví Ústavní zdravotní péče

Nasazení CMMS/EAM systému TechIS pro společnost Nemocnice Na Homolce, specializované pracoviště s celostátní působností pro kardiovaskulární a neurochirurgickou léčebnou péči.

OLTIS Group a.s.

Odvětví Logistika

Nasazení CMMS/EAM systému TechIS pro společnost OLTIS Group a.s., řešitelem a dodavatelem řady rozsáhlých informačních systémů pro řízení železniční dopravy s celosíťovou působností a vazbami na evropskou dopravní síť.

ERREKA -PLAST, s.r.o.

Odvětví Výroba plastových výrobků

Nasazení CMMS/EAM systému TechIS pro společnost ERREKA -PLAST, s.r.o., jednoho z největších světových výrobců vstřikovaných termoplastických komponent pro automobilový průmysl patřícího do skupiny ERREKA.


Naše vybrané realizace: