Jak vybrat správný systém pro řízení údržby podniku

HLEDÁTE SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY? NAJDĚTE SI ČAS A NEJPRVE SI ODPOVĚZTE NA TYTO OTÁZKY!

Výběr informačního CMMS systému je pro pověřeného člověka (někdy i celý tým lidí) velmi náročnou „disciplínou“. Nejde pouze o to, najít řešení. Je na místě, najít to nejlepší řešení pro váš podnik. To mimochodem znamená, že jeden systém nemusí vždy nejlépe vyhovovat každému podniku a konkrétní situaci. Najděte si čas a odpovězte si na následujících 10 otázek, které vám pomohou lépe pochopit správný způsob výběru informačního systému pro údržbu.

Zohlednění následujících 4 oblastí je při výběru CMMS systému naprostou nezbytností!

  • SPECIFIKACE POTŘEB / POŽADAVKŮ NA SYSTÉM

  • VYHLEDÁNÍ DODAVATELŮ / VÝBĚR

  • IMPLEMENTACE SYSTÉMU / NASAZENÍ

  • PODPORA / BUDOUCÍ ROZVOJ

1. PROČ POTŘEBUJETE INFORMAČNÍ SYSTÉM?

Co vás dovedlo k vyhledávání řešení pro údržbu, či k jeho výměně?

Potřebujete řídit výrobní prostoje a vědět, co je jejich příčinou? Chcete mít lepší kontrolu nad zásobami náhradních dílů? Stávají se u vás v podniku pracovní úrazy? Možná máte nového zákazníka, který vyžaduje 2x do roka audit? Může existovat mnoho důvodů (pravděpodobně více než jeden). Potřebujete pochopit, co vás k myšlence zlepšit aktuální situaci vede!

2. CO OČEKÁVÁTE OD HLEDANÉHO ŘEŠENÍ?

Plánujete? Reportujete? Sledujete výrobu? Hledáte úspory?

Na trhu je mnoho možných řešení. Je nezbytné, abyste si odpověděli na to, zda chcete mít pod kontrolou pracovní příkazy, objednávky, skladové zásoby, výkazy práce? Očekáváte od systému řízení školení zaměstnanců, hlídání termínů nejrůznějších kontrol a revizí? Je pro vás důležité evidovat detailně všechna zařízení a technologie? Před samotným zahájením výběru systému si zodpovědně sepište, co přesně od řešení očekáváte!

3. KDO MÁ ZÁJEM NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU A KDO JEJ BUDE VYUŽÍVAT?

Vedení podniku vs. spokojení uživatelé.

Významnou roli v pořízení jakéhokoliv podnikového systému hraje management podniku. Ten má právo podobnou investici prosadit. Nové systémy, aby plnili svou roli správně a aby byla zajištěna brzká návratnost investovaných peněz, potřebují podporu shora. Stejně tak ale potřebují spokojené uživatele, kteří budou z přínosů CMMS systému každý den těžit. Takže kdo chce ve vašem podniku najít lepší řešení?

4. KTEŘÍ DODAVATELÉ DOKÁŽÍ USPOKOJIT MÉ POŽADAVKY?

Ujistěte se, který z možných dodavatelů umí uspokojit vaše očekávání.

Máte svůj seznam požadavků, takže umíte vybrat dodavatele, kteří na ně dokáží odpovědět. Během specifikování vašich potřeb se možná objevilo několik dalších otázek, které byste v budoucnu uvítali. Například mobilní řešení, nebo budoucí úpravy systému, které budou více vyhovovat právě vašemu podniku. Zeptejte se vybraných firem také na ně a pomozte pro sebe seznam potenciálních dodavatelů co nejvíce zúžit.

5. JE VYBRANÝ SYSTÉM UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ?

Uživatelsky jednodušší systémy si lidé rychleji osvojí a mohou je dříve plně využívat!

Mnoho CMMS systémů je velmi složitých, v cizím jazyce atp. Vámi vybraný systém musí být přehledný a mít možnost upravit pracovní prostředí tak, aby se v něm člověk dobře orientoval. A to na všech pracovních pozicích.

6. JE VYBRANÝ DODAVATEL SILNOU A STABILNÍ SPOLEČNOSTÍ?

Investice do informačního systému je začátkem dlouhodobého partnerství!

Vybraný systém se stane součástí vaší každodenní práce. To je důvodem proč se důsledně zajímat o to, jak stabilní společností vámi vybraný kandidát na dodavatele je. Je třeba, aby prokázal svou odbornost, zkušenosti a silné zázemí. Poté se dá předpokládat, že tady pro vás bude i po zakoupení systému.

7. BUDE MOŽNÉ NOVÉ ŘEŠENÍ PROPOJIT S JINÝMI PODNIKOVÝMI SYSTÉMY?

Integrace nového systému napříč vaším podnikem ušetří mnoho času a peněz!

Většina firem již využívá podnikové systémy. Personální, ekonomické, docházkové, výrobní… Propojením CMMS systému s těmito stávajícími systémy získáte mnoho užitečného. Důležitá data jsou vkládána pouze jednou a ta jsou poté dostupná na všech potřebných místech (spotřeba náhradních dílů / řízení skladu, evidence odvedené práce / podklady pro hodnocení zaměstnanců, poruchovost zařízení / plánování investic…)

8. JE VYBRANÝ DODAVATEL OCHOTEN PODÍLET SE NA ŠKOLENÍ?

Školte průběžně vaše zaměstnance a získávejte lepší výsledky.

Investice do nového systému musí být podpořena možností dalšího vzdělávání a školení zaměstnanců. Školení jim dá potřebné znalosti, ale také větší chuť se systémem pracovat. Výsledek? Mnohem rychlejší osvojení práce se systémem a maximální využívání všech možností, které jste si na začátku stanovili. Školení a podpora je nezbytnost!

9. NABÍZÍ VYBRANÉ ŘEŠENÍ KVALITNÍ ZÁKAZNICKOU PODPORU?

Rychlé řešení dotazů a potřeb.

I když je systém nainstalován, implementován a je již využíván při práci – vždy se budou objevovat dotazy nejrůznějšího charakteru. Vy jako zákazník budete chtít tyto dotazy promptně řešit. Váš dodavatel CMMS systému by měl nabízet kvalitní formu zákaznické podpory, nejlépe pak několik variant, abyste si opět mohli vybrat tu, která nejlépe odpovídá vašim představám. Tak aby byly vaše dotazy vyřešeny co nejrychleji.

10. A CO BUDOUCNOST?

Váš podnik se v čase mění…systém musí být přizpůsobitelný a musí růst s vámi!

Žádný podnik nezůstává stejný. Technologie, lidé, infrastruktura, výrobní procesy – všechno se mění, přizpůsobuje se trhu, zlepšuje se. Potřebujete najít dodavatele, který poroste s vámi, bude své služby přizpůsobovat vašim potřebám a bude nabízet podporu i s měnícími se technologiemi.

Už máte vybráno? Podělte se s námi o vaše představy!